Postcode Loterij steunt Birds, Bees & Business in Burkina Faso

Birds, bees and business, dat is het motto waaronder ontwikkelingsorganisatie ICCO en Vogelbescherming Nederland aan de slag gaan met natuurherstel en betere inkomens voor vrouwen in Burkina Faso. Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij werd bekend dat de loterij dit gezamenlijke project met ruim 2,8 miljoen euro mogelijk gaat maken.

In het zuidelijk deel van Burkina zijn tal van gemeenschappen en vooral vrouwen afhankelijk van de oogst en verwerking van sheanoten, grondstof voor voedsel maar bijvoorbeeld ook voor veel cosmetica-producten. Het zijn bomen die van oorsprong in dit deel van Afrika thuis horen, maar door het kappen van andere bomen zijn er monoculturen ontstaan en dreigen ook de sheabomen zelf het loodje te leggen.

Door aanplant van honderdduizenden inheemse acaciabomen tussen de shea en de verjonging van de sheabomen ontstaat een rijker landschap dat duurzaam kan blijven voortbestaan. Bovendien ontstaan er landschappen die rijk aan insecten zijn waar miljoenen vogels - waaronder veel van ‘onze’ trekvogels - van afhankelijk zijn. Die insecten zorgen   voor een betere bevruchting van de sheabomen wat tot een rijkere oogst leidt. Zodoende is er een blijvend belang voor bewoners om zich hiervoor in te zetten.

 

Goed voor vogels, bevolking en klimaat

ICCO en Vogelbescherming en onze partners in Burkina gaan zich ook inzetten voor een betere verkoop en verwerking van de noten, zodat de betrokken vrouwencöperaties meer inkomsten verwerven. Onderdeel van het project is ook het terugdringen van de CO2-uitstoot bij de verwerking van de noten. Dat gebeurt nu nog veel op open vuurtjes waarbij veel hout verstookt wordt.

Dus dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we nu met met alle betrokkenen in Burkina een fantastisch en vernieuwend project realiseren dat goed is voor vogels, de bevolking en het klimaat.

 

Postcode Loterij steunt Vogelbescherming

Tijdens het Goed Geld Gala ontving Vogelbescherming ook 1,8 miljoen euro voor haar regulier werk van de Postcode Loterij. Dankzij deze bijdrage kan Vogelbescherming veel extra werk doen in Nederland en daarbuiten. Ons weidevogelboerennetwerk, het beschermingswerk in de Waddenzee, de speciale projecten voor zeldzame soorten als bescherming tapuit en bescherming grote karekiet waren nooit zo succesvol geweest zonder deze steun van de Postcode Loterij. Vogelbescherming is superblij met dit bedrag en het vertrouwen van de Postcode Loterij in ons werk.